Lekcje w formie korepetycji
Zajęcia tego typu są ukierunkowane na pomoc w odrabianiu prac domowych, przygotowywanie do sprawdzianów i ważnych egzaminów oraz rozwiązywanie zaistniałych trudności językowych. Tempo zajęć oraz przerabiany na zajęciach materiał są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Słuchacza.