Kursy egzaminacyjne
ThinkSchool prowadzi kursy językowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, egzaminów Cambridge – FCE, CAE, CPE, jak również innych egzaminów językowych przeprowadzanych w miejscu pracy lub szkole Słuchacza. Kursy te mają na celu wyćwiczenie technik egzaminacyjnych oraz opanowanie niezbędnych umiejętności językowych testowanych na wspomnianych egzaminach. Priorytetem takich kursów jest solidne przygotowanie Słuchacza, tak aby osiągnął osobisty sukces w postaci pozytywnego wyniku.