Konwersacje
ThinkSchool prowadzi również zajęcia konwersacyjne dedykowane Słuchaczom na wyższych poziomach zaawansowania, którzy np. dużo podróżują, na co dzień używają języka obcego w pracy, mają znajomych bądź krewnych w kraju uczonego języka, lub chcą po prostu mówić biegle w tym języku. Kursy konwersacyjne to rozwijanie umiejętności swobodnego porozumiewania się w obcym języku z wykorzystaniem zasobu słownictwa i struktur gramatycznych, które Słuchacz już opanował. Na zajęciach konwersacyjnych wykorzystuje się odpowiednie materiały stymulujące językowy rozwój Słuchacza. Celem takiego kursu jest przede wszystkim efektywna komunikacja w uczonym języku oraz płynność językowa.