Dla młodzieży
Kursy języka obcego dla młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej mają na celu rozwijanie wszystkich czterech kompetencji językowych, jakimi są umiejętność czytania, pisania, rozumienia oraz mówienia w obcym języku. W ThinkSchool szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie kompetencji komunikacyjnej Słuchaczy – nabyte słownictwo oraz struktury gramatyczne są wykorzystywane w języku mówionym. Na tym etapie nauki bardzo ważne jest ciągłe rozwijanie zasobu słownictwa i praca nad zagadnieniami gramatycznymi, które są najważniejszymi elementami znajomości języka obcego i umożliwiają skuteczne porozumiewanie się w tym języku.